01817 01819舊約新約 Strong's number
01818 \   出現經文 相關查詢
說明:CBOL原文字典以並列的英文字典內容為根據,但是參考了希伯來文
與希臘文字典作過修正補充刪減。因此內容與英文字典不同,敬請留意。
01818 dam {da:m}

源自 01826 (比較 0119); TWOT - 436; 陽性名詞

欽定本 - blood 342, bloody 15, person + 5315, bloodguiltiness 1,
     bloodthirsty + 582 1, vr blood 1; 361

1) 血
   1a) 比喻為酒 ( 創 49:11  申 32:14  結 19:10 )
本字典尚在發展中,錯繆缺漏難免,請多多包涵!有意見請聯繫twcbhdic「@」fhl.net 註:<神出>表示TWOT神學辭典編號和此字第一次出處
01818
【1818】דָּם
<音譯>dam
<詞類>名、陽
<字義>血、葡萄汁
<字源>來自SH1826(參見SH119)
<神出>436  創4:10
<譯詞>血331 罪11 汁2 流2 (346)
<解釋>
單陽דָם 創37:22 。單陽附屬形דַּם 創9:6 。單陽3單陽詞尾דָמוֹ 創9:4 。單陽3單陰詞尾דָמָהּ 利4:30 。單陽3複陽詞尾דָּמָם 利16:27 。單陽2單陽詞尾דָּמְךָ 撒下1:16 。單陽2單陰詞尾דָמֵךְ 結16:22 。單陽2複陽詞尾דִּמְכֶם 創9:5 。單陽1單詞尾דָּמִי 撒上26:20 。複陽דָּמִים 出4:25 。複陽附屬形דְּמֵי 創4:10 。複陽3單陽詞尾דָּמָיו 利20:9 。複陽3單陰詞尾דָּמֶיהָ 利12:7 。複陽3複陽詞尾דְּמֵיהֶם 利20:11 。單陽2單陽詞尾דָּמְךָ 撒下1:16 。複陽2單陰詞尾דָּמַיִךְ 結16:9

一、指人或動物的。有生命(נֶפֶשׁSH5315), 創9:4 利17:14,14 申12:23 ;參כִּי נֶפֶשׁ הַבָּשָׂר בַּדָּם הִוא因為活物的生命是在中, 利17:11 ;דִּמְכֶם לְנַפְשֹׁתֵיכֶם אֶדְרֹשׁ為你們的命我要追討(流)你們的(的罪), 創9:5 ;另見וְיֵיקַר דָּמָם בְּעֵינָיו他們的在他眼中為寶貴, 詩72:14 ;因此動物的血不可吃, 利3:17 7:26,27 17:10,10,12,12,14 19:26 申12:16,23 15:23 撒上14:32,33,34 結33:25 ;打獵所得的獵物必須放血,用土掩蓋, 利17:13

二、可見的
1. 從傷口, 王上22:35 ;被狗舔, 王上21:19,19 22:38 結32:6 ;鼻子出血, 箴30:33 ;血漏的女人, 利15:25 。複數:婦女生產,בִּדְמֵי טָהֳרָה產的潔淨, 利12:4,5 ;וְטָהֲרָה מִמְּקֹר דָּמֶיהָ她的源就潔淨了, 利12:7 20:18 ;嬰兒躺在中, 結16:6,6 16:22 ;山羊的創37:31 ;被宰殺的鳥, 利14:6,51,52

2. 常做動詞שֹׁפֵךְ流、倒出SH8210的受詞:流人的, 創9:6 37:22 民35:33 申21:7 撒上25:30 王上18:28 王下21:16 24:4 代上22:8 結16:38 22:4,6,9,12,27 23:45 33:25 36:18 箴1:16 ;שָׁפְכוּ דָמָם כַּמַּיִם流他們的如水, 詩79:3 ;שֹׁפֵךְ דָּם流人的, 結18:10 ;עִיר שֹׁפֶכֶת דָּם這城有流人的事, 結22:3 ;參 結22:4 (還有 王上2:31 耶22:3,17 代上22:8 28:3 箴6:17 哀4:13 )。

3. מִדַּם חָלָל被殺者的申32:42 ;מִדַּם חֲלָלִים被殺之人的撒下1:22 民23:24 。作動詞שָׁתָה喝SH8354的受詞,比喻用法:好叫你們吃肉、喝結39:17,18,19撒下23:17代上11:19 ;作雛鷹的食物, 伯39:30

4. 通常是指流無辜者的,即因受不公正和殘忍對待而流的。דָּם נָקִי流無辜的罪, 申21:8,9 撒上19:5 王下21:16 24:4 詩106:38 箴6:17 賽59:7 耶7:6 22:3 26:15 ;דָם-נָקִיא無辜人的珥3:19 拿1:14 申19:10 ;參לְהַכּוֹת נֶפֶשׁ דָּם נָקִי去殺人(流)無辜的的, 申27:25 ;דַם-הַנָּקִי 申19:13 耶22:17 王下24:4 ;דַּם נְקִיִּם 耶19:4 ;דַּם נַפְשׁוֹת אֶבְיוֹנִים נְקִיִּים無辜的窮人的耶2:34 ;דַּם צַדִּיקִים義人的哀4:13 ;דְּמֵי חִנָּם無辜人的王上2:31 ;דָמִי我的詩30:9 =我的死(平行經文בְּרִדְתִּי אֶל-שָׁחַת我的下到地府)。

5. גֹּאֵל הַדָּם報仇的: 民35:19,21,24,25, 27,27 申19:6,12 書20:3,5,9 撒下14:11

6. 複數形態דָּמִים表示大量流,有時表示指粗暴的暴力導致流血跡從地裡呼喊復仇, 創4:10,11 撒下3:28 16:8 王下9:26,26 賽1:15 9:5 26:21 結16:6,9,36 亞9:7 代下24:25 ;דְּמֵי אָדָם人哈2:8,17 ;אֶרֶץ אַל-תְּכַסִּי דָמִי地啊,不要遮蓋我的伯16:18 ;דְּמֵי יְרוּשִָׁלַםִ耶路撒冷中的賽4:4 =屠殺,單數: 創37:26 耶48:10 結5:17 28:23 38:22 ;דַם-עֲבָדָיו祂僕人所流的申32:43 ;複數:דְּמֵי עֲבָדַי所有僕人的王下9:7,7 何1:4 ;耶斯列的流血事件,參דָּמִים דָמִים בְּדָמִים連著何4:2 ;דְּמֵי-מִלְחָמָה戰爭的王上2:5,5 ;וַתִּמָּלֵא הָאָרֶץ דָּמִים境內遍滿流結9:9 ;נֶאֶרְבָה לְדָם埋伏等待流箴1:11 ;וְהֵם לְדָמָם יֶאֱרֹבוּ他們埋伏,是自流己箴1:18 12:6 彌7:2 ;דָּמִים謀殺計劃, 賽33:15 ;מִשְׁפַּט דָּמִים流的罪, 結7:23 (血腥的罪行);作為壓迫、暴力的象徵, 彌3:10 (平行詞עַוְלָה不公義SH5766); 哈2:12

7. דָּמִים=流的罪, 出22:2 ;泛指致命的罪,求你救我脫離流人的罪, 詩51:14 ;בּוֹא בְדָמִים 撒上25:26,33

8. 複數形態,片語:חֲתַן-דָּמִים郎, 出4:25,26 ;אִישׁ דָּמִים人撒下16:8 詩5:6 ;אִישׁ הַדָּמִים 撒下16:7 ;אַנְשֵׁי דָמִים 詩26:9 55:23 59:2 139:19 箴29:10 。וְאֶל-בֵּית הַדָּמִים流人之家, 撒下21:1 ;עִיר דָּמִים流人的城, 鴻3:1 ;עִיר הַדָּמִים 結22:2 24:6,9

9. דָּמָיו בּוֹ他的,他的要歸到他身上, 利20:9,11,12,13,16,27 結18:13 ;דָּמוֹ בּוֹ 結33:5 ;דָּמוֹ בְרֹאשׁוֹ他的書2:19,19 ;שָׁבוּ דְמֵיהֶם 王上2:33 ;דָּמְךָ יִהְיֶה 王上2:37 結33:4 ;דָּמְיךָ עַל-רֹאשֶׁךָ你的歸到你自己頭上, 撒下1:16 ;וְהֵשִׁיב יְהוָה אֶת-דָּמוֹ עַל-רֹאשׁוֹ耶和華必使他的歸到他自己頭上, 王上2:32 ;לֹא-תָשִׂים דָּמִים בְּבֵיתֶךָ流的罪就歸於你家, 申22:8 ;וְדָמָם לָשׂוּם עַל-אֲבִימֶלֶךְ他們的歸與亞比米勒身上, 士9:24 ;דָם נָקִי אַתֶּם נֹתְנִים עֲלֵיכֶם你們就使無辜人歸與你們, 耶26:15 拿1:14 ;וְהָיָה עָלֶיךָ דָּמִים就歸在你身上了, 申19:10 ;בְּדָמֵךְ אֲשֶׁר-שָׁפַכְתְּ妳因殺人流結22:4 ;אֵין לוֹ דָּמִים他有流的罪, 出22:2 民35:27

10. 流血案件中的司法程序。דָבָר לַמִּשְׁפָּט בֵּין-דָּם לְדָם若起了爭訟的事,或因流申17:8 ;參 代下19:10 利19:16

11. 守望者若未謹守自己當盡的職務,使百姓置於死地,神必要追討,וְדָמוֹ מִיַּד-הַצֹּפֶה אֶדְרֹשׁ從守望者的手討他喪命的結33:6 創9:5 ;דָּמוֹ נִדְרָשׁ他的正在追討, 創42:22 ;獨立使用:דֹרֵשׁ דָּמִים那位追討(債)的, 詩9:12 撒下4:11 ;參 結3:18,20 33:8 ;פָקַדְתִּי אֶת-דְּמֵי יִזְרְעֶאל עַל-בֵּית יֵהוּא我要追討耶戶家在耶斯列殺人流的罪, 何1:4 ;וְנִקֵּיתִי דָּמָם免除的流的罪, 珥3:21 結35:6 ;另外參אַל-יִפֹּל דָּמִי אַרְצָה מִנֶּגֶד פְּנֵי יְהוָה求王不要使我的流在離耶和華遠的地方, 撒上26:20 即不要報仇雪恨。

12. 流玷污地, 民35:33 ;參 詩106:38 ;עֲקֻבָּה מִדָּם被沾染, 何6:8 (有血跡可尋);你們的手都滿了殺人的賽1:15 59:3 哀4:14 結23:37,45 ;此外,עָשֻׁק בְּדַם-נָפֶשׁ背負流人之罪的, 箴28:17

13. 流與神的憤怒有關。וְשָׁפַכְתִּי חֲמָתִי עָלֶיהָ בְּדָם使我那叫人流的烈怒傾在其上, 結14:19 ;דַּם חֵמָה וְקִנְאָה我因忿怒忌恨,使流的罪歸到妳身上, 結16:38 ;אַשְׁכִּיר חִצַּי מִדָּם我要使我的箭飲而醉, 申32:42 耶46:10 ;人類借神助的報復,פְּעָמָיו יִרְחַץ בְּדַם הָרָשָׁע他要在惡人的中洗腳, 詩58:10 ;תִּמְחַץ רַגְלְךָ בְּדָם使你打碎仇敵,你的腳踹在中, 詩68:23 賽49:26 結39:19 (都比喻喝醉了血);וְהוֹרַדְתָּ אֶת-שֵׂיבָתוֹ בְּדָם שְׁאוֹל使他的白頭髮帶著下陰間, 王上2:9

14. 在埃及,神用大能使水變成(單數): 出4:9 7:17,19,20,21 詩78:44 105:29 賽15:9 結32:6 ;此外,天象的異變有,有火,有煙柱, 珥2:30 ;月亮要變為珥2:31 ;水紅如王下3:22,23

三、在宗教上的含義:
1. 逾越羔羊的出12:7,13,13,22,23 。神與人立約的出24:8 亞9:11

2. 用於儀式上:獻祭的血, 利17:11 結44:7,15 賽1:11 詩50:13 ;זָרַק עַל-הַמִּזְבֵּחַ灑在祭壇上, 出24:6 29:16,20 利1:5,11 3:2,8,13 7:2,14 8:19,24 9:12,18 17:6 民18:17 王下16:13,15 代下29:22,22,22 30:16 結43:18 ;הִזָּה מִדַּם 利5:9 16:19 ;彈在會幕前, 民19:4 ;帶進會幕, 利4:5,16 6:30 10:18 ;彈在聖所, 利4:6,6,17 16:14,14 ;在贖祭日帶入幔子內, 利16:15,15,27 ;灑在百姓身上, 出24:8 ;在祭司身上, 出29:21 利8:30 ;在衣服上, 利6:27 ;用手指抹在祭壇的四角上, 出29:12 利4:7,18,25,30,34 8:15 9:9,9,9 16:18,18 結43:20 ;抹在祭司的右耳垂上, 出29:20 利8:23,24 ;倒在壇腳, 出29:12 利4:7,18,25,30,34 ;一半的放在盆裡, 出24:6倒在祭壇上, 申12:27,27 ;焚燒母牛的民19:5 ;דַּם-זִבְחִי祭牲的出23:18 34:25 申12:27 王下16:15 ;דַּם הַשְּׁלָמִים平安祭牲的利7:33 ;דַּם חַטַּאת הַכִּפֻּרִים贖罪(祭牲)的出30:10 結45:19 ;דַּם הָאָשָׁם贖愆祭牲的利14:14,17,25,28 ;דַּם-חֲזִיר豬,如異教徒獻祭, 賽66:3 ;נִסְכֵּיהֶם מִדָּם奠祭的詩16:4

四、酒的比喻:וּבְדַם-עֲנָבִים葡萄創49:11 申32:14 ;葡萄樹在你中, 結19:10

01818 dam {dawm}

from 01826 (compare 0119); TWOT - 436; n m

AV - blood 342, bloody 15, person + 05315, bloodguiltiness 1,
     bloodthirsty + 0582 1, vr blood 1; 361

1) blood
   1a) of wine (fig.)
重新查詢