CBOL 舊約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 以圖形顯示 以字型顯示(須先下載字型) 舊約字彙 新約字彙 閱讀
原文內容 原文直譯
אַחַת הִיא יוֹנָתִי תַמָּתִי 
אַחַת הִיא לְאִמָּהּ 
בָּרָה הִיא לְיוֹלַדְתָּהּ 
רָאוּהָ בָנוֹת וַיְאַשְּׁרוּהָ 
מְלָכוֹת וּפִילַגְשִׁים וַיְהַלְלוּהָ׃ ס 
我的鴿子,我的完全人,她是獨特的,


是她母親獨生的,

是生養她者所寶愛的。

眾女子見了就稱她有福;

王后妃嬪也稱她有福,她們讚美她。