CBOL 舊約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 以圖形顯示 以字型顯示(須先下載字型) 舊約字彙 新約字彙 閱讀
平行經文: 創12:3
原文內容 原文直譯
כָּרַע שָׁכַב כַּאֲרִי וּכְלָבִיא 
מִי יְקִימֶנּוּ 
מְבָרֲכֶיךָ בָרוּךְ 
וְאֹרְרֶיךָ אָרוּר׃ 
他蹲如公獅,臥如母獅,


誰能叫他起來?

那些為你祝福的會蒙福;

那些詛咒你的會受詛咒。」