CBOL 舊約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 以圖形顯示 以字型顯示(須先下載字型) 舊約字彙 新約字彙 閱讀
原文內容 原文直譯
כִּי עָלָה עָלֶיהָ גּוֹי מִצָּפוֹן 
הוּא-יָשִׁית אֶת-אַרְצָהּ לְשַׁמָּה 
וְלֹא-יִהְיֶה יוֹשֵׁב בָּהּ 
מֵאָדָם וְעַד-בְּהֵמָה נָדוּ הָלָכוּ׃ 
「因有一國從北方上來攻擊它(原文用陰性,下同),


使它的地荒涼,

無人居住在其上,

連人帶牲畜都逃走了。」