CBOL 舊約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 以圖形顯示 以字型顯示(須先下載字型) 舊約字彙 新約字彙 閱讀
原文內容 原文直譯
וַיַּעַל נָחָשׁ הָעַמּוֹנִי 
וַיִּחַן עַל-יָבֵשׁ גִּלְעָד 
וַיֹּאמְרוּ כָּל-אַנְשֵׁי יָבֵישׁ אֶל-נָחָשׁ 
כְּרָת-לָנוּ בְרִית וְנַעַבְדֶךָּ׃ 
亞捫人拿轄上來,


對著基列的雅比安營。

雅比所有的人對拿轄說:

「你與我們立約,我們就服事你。」