CBOL 旧约 Parsing 系统

上一节  下一节  即时查字典 以图形显示 以字型显示(须先下载字型) 旧约字汇 新约字汇 阅读
原文内容 原文直译
וַיֹּאמֶר לָהֶם בָּרוּךְ 
מִפִּיו יִקְרָא אֵלַי אֵת כָּל-הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה 
וַאֲנִי כֹּתֵב עַל-הַסֵּפֶר בַּדְּיוֹ׃ פ 
巴录对他们说:


「他用他的口向我宣读这一切话,

我就用笔墨写在书上。」