CBOL 旧约 Parsing 系统

上一节  下一节  即时查字典 以图形显示 以字型显示(须先下载字型) 旧约字汇 新约字汇 阅读
原文内容 原文直译
וַיֹּאמֶר קְרָא שְׁמוֹ לֹא עַמִּי 
כִּי אַתֶּם לֹא עַמִּי 
וְאָנֹכִי לֹא-אֶהְיֶה לָכֶם׃ ס 
他说:「给他起名叫罗•阿米(就是非我民的意思);


因为你们不做我的子民,

我也不做你们的『我是(指上帝)』。」