CBOL 旧约 Parsing 系统

上一节  下一节  即时查字典 以图形显示 以字型显示(须先下载字型) 旧约字汇 新约字汇 阅读
原文内容 原文直译
וְהַמֶּלֶךְ הִפְקִיד 
אֶת-הַשָּׁלִישׁ אֲשֶׁר-נִשְׁעָן עַל-יָדוֹ עַל-הַשַּׁעַר 
וַיִּרְמְסֻהוּ הָעָם בַּשַּׁעַר וַיָּמֹת 
כַּאֲשֶׁר דִּבֶּר אִישׁ הָאֱלֹהִים 
אֲשֶׁר דִּבֶּר בְּרֶדֶת הַמֶּלֶךְ אֵלָיו׃ 
王指派


自己被靠着他(指军长)的手的那军长在城门口指挥,

百姓将他践踏,他就死了,

正如神人所说的,

就是他(神人)在王下到他那里的时候说的。