CBOL 舊約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 舊約字彙 新約字彙 閱讀
原文內容 原文直譯
romael    yEn.B-l,a    
v,p<n'l  aem'j-h<y.hIy-yiK  vyia  vyia  
    Aa  
~,kyetorod.l  Aa  ~,k'l  
`h"why;l  x;s,p  h'f'[>w  
「你吩咐以色列人說:


…若有人因死屍而成為不潔淨,(…處填入下下行)

或在遠方行路,

你們或你們的後代中,

想要向雅威守逾越節。